اخبار برگزیده

گذشته و آینده سارقان زمان هستند....

 

 

گذشته و آینده سارقان زمان هستند. انسان باید گذشته را متبرک کند

اما اگر این گذشته ، او را در اسارت نگاه میدارد آن را به فراموشی بسپارد.


بازیافتن جوانی گمشده ات ، محال است

اگر به عقب بازگردی امروزت را نیز از دست می دهی...


یادت باشد انسان باید رها در لحظه زندگی کند.

چهار اثر
فلورانس اسکاول شین


گذشته و آینده سارقان زمان هستند....

گذشته و آینده سارقان زمان هستند....

گذشته و آینده سارقان زمان هستند....

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها